Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

stroschek
1590 ad82 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahugostiglitz hugostiglitz

October 17 2017

stroschek
3585 07b8 500
Reposted fromtfu tfu

October 16 2017

stroschek
3132 b3fb
Reposted frominajaa inajaa viaslova slova
stroschek
5293 bae7 500
Reposted frompapaj papaj viaslova slova

October 15 2017

stroschek
1728 be1c
Reposted fromthedestroyerofeels thedestroyerofeels viaslova slova
stroschek
9579 53d9
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaslova slova
stroschek
2603 280a 500
Reposted fromtfu tfu viaslova slova

October 06 2017

stroschek
0058 8719
Reposted frompapaj papaj viahugostiglitz hugostiglitz

August 30 2017

stroschek
2262 aae6 500

Posłanka Lichocka zaczęła aktywnie bojkotować i wzywać do bojkotu produktów francuskich...:-D
stroschek
1995 7ab2 500

Wielcy Polacy i Polki...bo Kopernik była kobietą!

Reposted byplSaper300KrzychulecpolitycznazupaliveattherainbowzupkazproszkuangusiastyBBartslovaTurekMenistanslovaOhSnapoipojarajanuschytrusshowmetherainbowbruxa
stroschek
1924 069e 500
Reposted byplczeresniapolitycznazupazoraxflaussargonkandyzowaneowoceslovaalicemeowExfeletesDzessikOhSnapinertetakeitharderkotficaniskowobruxakrybussowarawwwrlepajakkwasmilosznodifference

August 29 2017

stroschek
0870 9c81 500
Reposted byplhardkorweyzurawianiaczkahugostiglitzpolitycznazupaBBartHypothermiaInfernalServerErrormuertoslovarozalkatishkaPaseroVirusbehciokwasmiloszTamahlbruxablehstrzepyki-adiGunToRunmichalkoziolAnneBonnybardzodobraradarobintsjanuschytrussiarathornat
stroschek
7795 bd6f 500
Reposted byplslovaspecific-humormuertosucznikmycelinecrispybonesshowmetherainbowPaseroVirusLuukkamichalkoziolKerishaoipojarajanuschytruschowderlittleburnOhSnapniezwyyklaimaginemeandyouTehawanka

August 28 2017

stroschek
Starszy brat Waszczykowskiego
stroschek
4268 d208 500
Reposted byplniezwyyklaslovadivi
stroschek
4267 4aba 500
Reposted byplall-about-kate8agiennyPaseroVirusstrzepyyurasmycelinelevuneOhSnapzupkazproszkuniezwyyklaTurekMenistantfuRedHeadCathambassadorofdumbbiauekDagarhenBBartjanuschytruszurawianiaczkaOkruszekpetroeyelynmichalkozioldeepbluexsucznikravAencristpasisiamrpafslovasiostrzyca

August 26 2017

stroschek
7030 0b3c 500
Reposted fromoll oll viavanite vanite

August 25 2017

stroschek
9273 3daa 500
stroschek
9272 5e91
Reposted byplkoloryzacjaPaseroVirusczeresniachowchowRedHeadCathslovapomaranczowyzeszytTamahlabstractionnthornat
stroschek
9271 9d98 500
Reposted bypllexiPaseroViruschowchowlubisztosukoslovamichalkoziolkjuikzupacebulowadiviSenyiagreywolfzoraxOhSnapZuldzinRedHeadCathslovaBBartTamahlchiefziomalonZirconoipojarajanuschytruswujcioBatkreska-groteskadieselmowersenmendelejewalepajak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl